Thông báo Các tổn thất hoặc thiệt hại liên quan đến sự kiện Bùng phát của virus corona không được bảo hiểm

07/05/2020 Bảo hiểm, Bảo hiểm du lịch AIG

Cảnh báo du lịch Sự kiện: Bùng phát dịch Novel coronavirus Vào ngày 20 tháng 1 năm 2020, chính quyền Trung Quốc đã xác định sự bùng phát của một loại virus corona mới (2019-nCoV) tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc. Đã có số lượng lớn các trường hợp được xác nhận […]

Xem thêm...